Søllerød Naturpark

Langkæret ligger i det naturskønne Søllerød Naturpark. test

De opdyrkede marker i Søllerød Naturpark er en seværdighed i sig selv. Naturparken består blandt andet af det fredede Rygaard Overdrev og det meget kuperede terræn i Søllerød Kirkeskov.

Rygaard Overdrev og Fredskov
Området bevares som et åbent landskab med dyrkede marker, overdrev med græssende dyr og plads til mange forskellige former for friluftsliv. I Rygaard Fredskov kan man få en fornemmelse af, hvordan fremtidens skove i Danmark kommer til at se ud. Indenfor samme areal vokser forskellige slags træer i alle aldre. Skov af denne type rummer mange levesteder til dyr og planter.

soelleroed-naturpark
Søllerød Narurpark

Søllerød Kirkeskov er meget kuperet
Søllerød kirkeskov har, som navnet antyder, engang været kirkens ejendom. Skoven er på 47 ha, og de ældste træer er ca. 120 år gamle. Tværs gennem skoven løber en ådal, der er dannet for 10.000 år siden, da isen smeltede under sidste istid.

Det meget bakkede terræn gør skoven spændende at færdes i. Et vandskel ved Attemosevej bevirker, at vandet i Kalvemosen løber mod vest til Indre Sø og videre til Søllerød Sø. Vandet øst for Attemosevej ledes derimod via Kikhanerenden til Øresund.

Vandreture i Søllerød Naturpark
Læs mere i Naturstyrelsens folder om vandreture i naturparken:
Naturstyrelsens vandretursfolder nr. 70

soelleroed-naturpark-vandreture
På vandretur

Overnatning
Udlejning af sommerhuse i Nordsjælland


Langkæret, Attemosevej, 2840 Holte


Søllerød Fiskesø | Find søen | Fiskekort | Reglement | Søllerød Naturpark