Ordensregler

 1. Fiskeri er kun tilladt med fisketegn, købt til dette private fiskevand.
 2. Der må kun fiskes med én stang / én krog pr. fiskekort – evt. ekstra stænger skal være afmonterede.
 3. Der må kun fanges det antal fisk, der er anført på fiskekortet, genudsætning af ørreder er IKKE tilladt.
 4. Rensning af fisk på området, er ikke tilladt.
 5. Forfodring er ikke tilladt.
 6. Ormegravning er ikke tilladt.
 7. Anvendelse af net og ruser er strengt forbudt og vil blive politianmeldt.
 8. Alt fiskeri og færdsel på området foregår på eget ansvar og risiko.
 9. Hunde er IKKE tilladt på området.
 10. Alle former for fiskeliner og fiskekroge skal deponeres på betryggende vis, fx i affaldssækkene på P-pladsen modsat indgangen til Langkæret.
 11. Øvrigt affald skal deponeres på samme vis -ALT du tager med ind på området, tages med ud.
 12. Brug af grill og åben ild er ikke tilladt.
 13. Campering/overnatning er ikke tilladt.
 14. Vær med til at passe på hestene
 15. ALLE dyr og fugle på arealet skal respekteres og behandles korrekt – de hører med til naturen og giver den karakter.
 16. Søllerød Fiskepark søges holdt ren og indbydende – natursvin vil blive bortvist.
 17. Fiskeri uden fiskekort er ulovligt og indebærer konfiskation af udstyr, dobbelt betaling, samt bortvisning og livsvarig karantæne.

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, så er du meget velkommen til at sende dem : agerholm.simon@gmail.com eller til 22457578


Langkæret, Attemosevej, 2840 Holte


Søllerød Fiskesø | Find søen | Fiskekort | Reglement | Søllerød Naturpark