Ordensregler

 1. Fiskeri er kun tilladt med fisketegn, der købes ved betalingsboden inden fiskeriet påbegyndes.
 2. Der må kun fiskes med én stang / én krog pr. fiskekort – evt. ekstra stænger skal være afmonterede.
 3. Der må kun fanges det antal fisk, der er anført på fiskekortet.
 4. Forfodring er ikke tilladt.
 5. Ormegravning er ikke tilladt.
 6. Anvendelse af net og ruser er strengt forbudt og vil blive politianmeldt.
 7. Alt fiskeri og færdsel på området foregår på eget ansvar og risiko.
 8. Hunde skal føres i snor og må ikke være til gene for andre.
 9. Misbrug medfører bortvisning og konfiskation af grej – og eventuelt politianmeldelse.
 10. Alle former for fiskeliner og fiskekroge skal deponeres på betryggende vis, fx i affaldssækkene på P-pladsen modsat indgangen (stenten) til Langkæret.
 11. Øvrigt affald skal deponeres på samme vis.
 12. Brug af grill og åben ild er ikke tilladt.
 13. Campering er ikke tilladt.
 14. Efterlad intet på marken eller ved søbredden.
 15. Kroge, fiskesnører og affald er farligt for hestene
 16. Vær med til at passe på hestene
 17. Dyr og fugle på arealet skal respekteres og behandles korrekt – de hører med til naturen og giver den karakter.
 18. Søllerød Fiskepark søges holdt ren og indbydende – natursvin vil blive bortvist.
 19. Fiskeri uden fiskekort er ulovligt og indebærer konfiskation af udstyr og dobbelt betaling samt anmeldelse til Politiet, jf. jagtlovens § 13 og § 32.

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, så er du meget velkommen til at sende dem:


Langkæret, Attemosevej, 2840 Holte


Søllerød Fiskesø | Find søen | Fiskekort | Reglement | Søllerød Naturpark